Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України
» » «Іван Мазепа – погляд крізь століття». Інформаційно-бібліографічний список літератури до 380-річчя від дня народження

«Іван Мазепа – погляд крізь століття». Інформаційно-бібліографічний список літератури до 380-річчя від дня народження

Категорія: Видатні історичні постаті

Вагомий внесок, зроблений Іваном Мазепою у розбудову української козацько-гетьманської держави та її культури полягає у такому:
І. Державно-політична діяльність Івана Мазепи.
Завдяки дипломатичному хисту Мазепа зумів налагодити стосунки як з царівною Софією та фактичним керівником московського уряду кн. В. Голіциним, так і з їх наступником — царем Петром І, що врятувало Україну від можливих руйнацій після державного перевороту у Московській державі 1689 р.
Незважаючи на заборону міжнародних дипломатичних зносин, зафіксовану у «Коломацьких статтях» — угоді між Україною та Московською державою, підписаною під час обрання Мазепи гетьманом, він мав численні зв’язки з монархічними дворами Європи, зокрема, Веттінів у Польщі, Гіраїв в Криму та ін.
З метою оборони південних кордонів побудував фортеці на півдні України, зокрема, Новобогородицьку та Ново-Сергіївську на р. Самара.
Прагнучи знайти опору серед козацької старшини Лівобережної України, Мазепа дбав про забезпечення її представників маєтностями, про що свідчать гетьманські універсали Василю Борковському, Прокопу Левенцю, Михайлу Миклашевському, Івану Скоропадському та ін. В той же час І. Мазепа захищав інтереси простих козаків та посполитих, що було зафіксовано універсалами від 1691, 1692, 1693, 1701 років та інших, в яких регулювалися питання оподаткування та відробіток («панщина»).
Вихований у принципах меркантилізму, Мазепа в різні способи сприяв розвиткові економіки держави, насамперед промисловому виробництву та торгівлі.
ІІ. Підтримка освіти та культури
Усвідомлючи значення освіти для розбудови держави, Мазепапостійно опікувався навчальними закладами. Зокрема, його коштом будувалися корпуси Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму, які пізніше також були збагачені сучасними на той час бiблiотеками й рiдкими рукописами.
Для розвитку культури того часу велике значення мали заходи гетьмана щодо видання творiв української лiтератури, зокрема творiв Афанаciя Заруднього, Дмитра Туптала, Григорiя Двоєслова та багатьох iнших.
Опосередковано діяльність Мазепи вiдбилася i на розвитку архітектури та образотворчого мистецтва, що дало пiдставу вченим-мистецтвознавцям говорити про виникнення в Українi наприкінці XVII — на початку XVIII ст. унiкального стилю — «мазепинського барокко». Крім того, целеспрямована політика І. Мазепи призвела до загального відродження, яке позначилося не лише на розвитковi уciх галузей мистецтва, але й в сферi фiлософiї, теологiї, суспільних та природничих наук.
ІІІ. Меценатська діяльність Івана Мазепи
Коштом І. Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено велику кiлькicть церковних споруд. Найвiдомiшими з них були будiвлi в таких монастирях, як Києво-Печерська Лавра, Пустинно-Миколаєвський, Братський Богоявленський, Кирилiвський, Золотоверхо-Михайлiвський, Чернiгiвський Троїцько-Iллiнський, Лубенський Мгарський, Густинський, Батуринський Крупницький, Глухiвський, Петропавлiвський, Домницький, Макошинський, Бахмацький, Каменський, Любецький, кафедральнi собори у Києвi — Святої Софiї, Переяславi та Чернiговi, церкви в Батуринi, в Дiгтярiвцi та iншi.
Крiм будiвництва нових, або перебудови старовинних храмiв княжої доби, гетьман робив церквам коштовні подарунки. Серед них iкони, хрести, чашi, митри, ризи, дзвони, срiбнi домовини для святих мощей, богослужбовi книги, виготовлені з коштовних матеріалів, оправленi та оздобленi золотом, срiблом, коштовним камiнням, парчею, оксамитом та шовком.
Гетьман І. Мазепа також опiкувався станом православної церкви за межами України. Серед подарункiв, зроблених Мазепою iноземним православним патрiархатам, найбільш відомим є срiбна плащениця, що зберiгається у вiвтарi грецького православного собору Воскресіння при Гробi Господньому в Єрусалимi i використовується лише в особливо урочистих випадках. I ншим вiдомим дарунком було Євангелiє 1708 р., переписане та оздоблене гравюрами коштом для богослужбового вжитку православних ciрiйцiв м. Алепо. Крiм цих подарункiв, гетьман видiляв певнi кошти на милостинi та допомогу православним християнам за кордоном.
В цілому, за підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті І. Мазепи, за 20 років свого гетьманування гетьман на меценатські цілі витратив щонайменше 1.110.900 дукатів, 9.243.000 злотих та 186.000 імперіалів.

Рекомендована література:

Державно-політична діяльність Івана Мазепи.
Апанович О. Кошовий отаман Війська Запорозького Кость Гордієнко та гетьман України Іван Мазепа – шлях до єднання /Олена Апанович //Хроніка 2000. - №31-32. – С. 143.
Апанович О. М. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи / О.М. Апанович //Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – С. 149-208.
Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана /І. Борщак, Р. Мартель; пер. з фран. – К., 1991. – 316 с.
Великий в усьому //Знаменні дати. Календар 2004. – С. 262.
Вечерський В. Гетьман Мазепа /Віктор Вечерський //Чумацький шлях. – 2010. - №2. – С. 6-8.
Гетьман Іван Мазепа – державний діяч //Історичний календар' 99. – С. 283.
Гетьман Мазепа – меценат //Чумацький шлях. – 2007. - №1. – С. 8.
Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта /Володимир Денисенко //Пам'ять століть. – 2009. - №1-2. – С. 155-158.
Державний геній: [Іван Мазепа] //Пам'ять століть. – 2007. - №1. – С. 183.
Достойнийсин свого народу //Українська культура. – 2003. - №8. – С. 4.
Етюди про гетьмана Мазепу //Чумацький шлях. – 2002. - №1. – С. 19.
Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда /Д. В. Журавльов. – Харків: Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє».
За волю та державність //Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2004. – І кв. – С. 88.
Іван Мазепа – гетьман України //Неопалима купина. – 1995. - №1-2. – С. 234.
Іван Мазепа – Данило Братковський //Пам'ять століть. – 2007. - №4-5. – С. 216.
Іван Мазепа – Семен Палій //Пам'ять століть. – 2007. - №4-5. – С. 216.
Ковалевська О.О.
Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана І. Мазепи /О. О. Ковалевська //Український історичний журнал. – 2007. - №3. – С. 152.
Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба /Б.Д. Крупницький; передмова В. М. Горобця. – К.: Україна, 2001. – 240 с.: іл.
Ленченко В. Палац гетьмана Івана Мазепи в Батурині /В. Ленченков //Пам'ятки культури. – 2003. - №3. – С. 19.
Луняк Є. Романтична драма у присмерках Гетьманщини: Іван Мазепа і Мотря Кочубей /Євген Луняк //Минувшина України в романтичних історіях /Євген Луняк. – К.: Книга, 2011. – С. 193-212.
Мазепа – обдарована людина, меценат, захисник православ’я //Українська література. – 2000. - №2. – С. 37.
Мазепа / передм., упорядкув. тексту й іл., комент. Ю. О. Іванченка. – К.: Мистецтво, 1993. – 240.: іл.
Мати гетьмана Марія Магдалена Мазепина // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К.: Либідь, 2004. – 328 c. - С. 52-58.
Меценацтво гетьмана Івана Мазепи //Історичний календар 2002. – С. 345.
Меценацтво Івана Мазепи //Пам'ять століть. – 2000. - №4. – С. 39.
Наливайко С. Славне прізвище Мазепа і його індійський двійник / Степан Наливайко //Чумацький шлях. – 2009. - №3. – С. 17-20.
Островський Я. Мазепа: поміж романтичною легендою та політикою /Я. Островський //Хроніка 2000. - №35-36. – С. 200.
Павленко С. Гетьман Іван Мазепа та його оточення: (невідома іконографія Києво-Печерської Лаври ХУІІ століття) /Сергій Павленко //Пам'ятки України. Історія та культура. – 2018. – № 2. – С. 14-40.
Павленко С. Духовні побратими Івана Мазепи /С. Павленко //Пам'ять століть. – 2001. - №6. – С. 34.
Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури /Сергій Павленко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 304 с. – Бібліогр.: С. 180-238.
Павленко С.О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники /С. О. Павленко – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 602 с.
Реєнт О. "... ця нещасна історична постать мимоволі викликає до себе історичне спочуття" Іван Степанович Мазепа / О. Реєнт, І. А. Коляда // Усі гетьмани України. – Харьков : Фоліо, 2007. – 414 c. - С. 266-296
Скільки ж було поховань Мазепи? //Дзвін. – 2004. – 39. – С. 105.
Славинський М. Вустами свідка Полтавської битви / Микола Славинський //Чумацький шлях. – 2008. – № 1. – С . 2-7, № 2. – С. 9-13.
Смерть Івана Мазепи //Дзвін. – 2004. - № 5-6. – С. 125.
Смолій В. Іван Мазепа //Володарі гетьманської булави: історичні портрети. – К.: «Варта», 1994. – С. 385-401.
Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи /Ф.Я. Ступак //Український історичний журнал. – 2005. - №1. – С. 138.
Сушинський Б. Іван Мазепа /Богдан Сушинський //Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХУ-ХІХ ст.: історичні есе у 2-х томах. Т. 2 /Богдан Сушинський. – Одеса: «ВМВ», 2004. – С. 188-218.
Таїрова-Яковлєва Т
. Г. Іван Мазепа і Російська імперія /Тетяна Таїрова-Яковлєва; пер. з рос. Ю. А. Мицика. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 403 с.: іл.
Тарас Шевченко: «Собор Мазепин сяє, біліє…//Слово Просвіти. – 2017. – 9-15 берез. – С. 10-11.
Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність /О. Тарасов //Дніпро. – 2001. - №9-10. – С. 129.
Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи //Пам'ять століть. – 2004. - №6. – С. 4.
Уривалкін О.М., Уривалкін М.О. Гетьман Іван Мазепа /О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін //Гетьмани України та кошові Запорізької Січі. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – С. 249-319.
Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи /Ю. Фігурний //Пам'ять століть. – 2004. - №6. – С. 4.
Черняхівська Г. Меценатство гетьмана Івана Мазепи /Г. Черняховська //Пам'ять століть. – 2000. - №4. – С. 39.
Черняхівська Г. Меценатство Івана Мазепи /Г. Черняховська //Історичний календар'2003. – К., 2002. – С. 345.
Чи зраджував Мазепа Карла ХІІ? //Пам'ять століть. – 2005. - №1. – С. 90.
Чухліб Т. «Висока рука» Москви та особливості об’єднавчої політики гетьманського уряду Івана Мазепи /Тарас Чухліб //Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Тарас Чухліб – К.: Арістей, 2005. – С. 357-369.
Чухліб Т. В. Козацький Казанова та борець з тиранією: [Іван Мазепа]/Т. В. Чухліб //Гетьмани України: війна, політика, кохання /Т. В. Чухліб. – К.: Арій, 2016. – С. 304-333.
Шведов І. Етюди про Мазепу /Ігор Шведов //Чумацький шлях. – 2002. - №2. – С. 9-10.
Щербань О., Щербань А. Іван Мазепа і Опішне / О. Щербань, А. Щербань //Чумацький шлях. – 2008. - №5. – С. 6.
Ярова Г., Павлишин М. Музей гетьманства /Галина Ярова, Мирослав Павлишин //Чумацький шлях. – 2007. - №1. – С. 9-12.
Образ Івана Мазепи в літературі та мистецтві
Безручко О. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва : [образ І. Мазепи у сучас. укр. кіно] / О. Безручко // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 115-129.
Войтюк В. Д
. Образ Івана Мазепи в європейській літературі : засід. літ. студії / В. Д. Войтюк // Шкільна бібліотека. – 2005. – № 10. – С. 64-75.
Іллєнко Ю. Фільм як виклик : [реж. про кф „Молитва за гетьмана Мазепу”] / Ю. Іллєнко; Записав А. Яремчук // Українська культура. – 2001. – № 2. – С. 20-21: фото.
Іван Мазепа: [невідомі портрети] //Чумацький шлях. – 2008. - №2. – С. 3, 10.
Ковалевська О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи / О. Ковалевська // Український історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 152-167.
Ковалевська О. Образ Івана Мазепи у творах митців української діаспори /О. Ковалевська //Історичний журнал. – 2007. - №2. – С. 63.
Коломієць В. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі /В. Коломієць //Дивослово. – 2006. - №2. – С. 8.
Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І. Мазепи у візії Г. Колісника /В. Лавренчук //Українська література. – 2008. - №6. – С. 2.
Лавренчук В. Образ гетьмана Івана Мазепи – історичний і літературний /В. Лавренчук //Дивослово. – 2006. - №12. – С. 48.
Лавренчук В. Образ Івана Мазепи в давній українській літературі /В. Лавренчук //Дивослово. – 2009. - №2. – С. 56.
Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменстві. Інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літературі /В. Лавренчук //Зарубіжна література. – 2007. - №12. – С. 10.
Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві /В. Лавренчук //Всесвітня література і культура. – 2008. - №5. – С. 29.
Лисенко Н. Невідоме лібрето Олександра Олеся з його еміграційного архіву : [публ. лібр. до кф „Мазепа” ] / Н. Лисенко // Українська культура. – 2001. – № 2. – С. 37-39
Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф / Д. Наливайко // Слово і час. – 2002. – № 8. – С. 39-48.
Незламний і волелюбний: образ Мазепи в творах В. Гюго і Ф Ліста //Всесвітня література та культура. – 2002. - №9. – С. 10.
Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХХ ст..: історія та міф /Д. Наливайко //Слово і час. – 2002. - №8. – С. 39, №9. – С. 3.
Образ І. Мазепи як генерального писаря в романі М. Старицького «Руїна» //Українська література. – 2003. - №8. – С. 18.
Образ Івана Мазепи в образотворчому мистецтві, літературі, кіно //Музейний провулок. – 2005. - №1. – С. 143.
Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі //Дивослово. – 2006. - №2. – С. 8.
Образ Мазепи в поезії Шевченка і Пушкіна //Дивослово. – 2000. - №12. – С. 8.
Образ Мазепи у творах Дж. Байрона, В. Гюго, К. Рилеєва, О. Пушкіна, В. Сосюри //Всесвітня література. – 2004. - №10. – С. 37.
Поема Байрона «Мазепа»: її історична основа та романтичний міф //Всесвітня література та культура. – 2008. - №1. – С. 19.
Сікачина Т. Достойний син свого народу : [про іст.-мистец. виставку „Гетьман Іван Мазепа: погляд крізь століття” у Львів. галереї мистец.] / Т. Сікачина // Українська культура. – 2003. – № 8. – С. 4-6 : портр., іл.
Хорунжий Ю. Мазепіана „Киевской старины” / Юрій Хорунжий //Київ. – 2006. - №12. – С. 151-157.
Іван Мазепа в художніх творах української та світової літератури
Байрон Джордж Гордон. Мазепа: поеми, поезії /Байрон Джордж Гордон; пер. з англ. – Харків: Фоліо, 2005. – 477 с.
Іваничук Р. І. Мальви. Орда: романи /Р.І. Іваничук. – Харків: Фоліо, 2006. – 415 с.
Лепкий Б. Мазепа: трилогія /Б. С. Лепкий. – К.: Дніпро, 1992.
Пушкин А. С. Драматические произведения /А. С. Пушкин. – М.: Худож. лит. – 1986. – 572 с.
Рогожа В. Д. Запороги: роман-трилогія. – Ч. 3. Іван Мазепа /В.Д. Рогожа. – К.: Самміт-книга, 2016. – 400 с.: іл.
Руданський С. Мазепа, гетьман український /Степан Руданський //Усі твори в одному томі /Степан Руданський. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 500 с. – (Поет. Поличка «Перуна».
Словацький Ю. Мазепа: драма /Юліуш Словацький //Срібний міф України: поезії, поеми, драми /Юліуш Словацький. – Львів: Світ, 2005. – С. 135-205.
Сосюра В. Мазепа: поема, лірика /В. Сосюра. – К.: Дніпро, 2001. – 221 с.
Старицький М. Руїна. Облога Буші: романи /М. Старицький. – К.: Укр. центр. Духовної культури, 1996. – 280 с.
Інтернет- ресурси про Івана Мазепу
http://www.mazepa.name/biohrafiya-ivana-mazepy-rozhornuto/
http://www.lib.if.ua/publish2009/1242202668.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://amazing-ukraine.com/ivan-mazepa-5-podvyhiv-hetmana-v-im-ia-ukrainy/
http://www.haidamaka.org.ua/0254.html
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3489
скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Архів новин

Ноябрь 2020 (3)
Октябрь 2020 (5)
Сентябрь 2020 (3)
Август 2020 (5)
Июль 2020 (11)
Июнь 2020 (4)

^