Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України
» » Книги по історії України, які варто прочитати (Огляд літератури)

Книги по історії України, які варто прочитати (Огляд літератури)

Категорія: Новинки книжкового світу

Бармак М.В. та ін. Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – XIX cт.) / М.В. Бармак, Б.В. Луговий, Н.С. Мацко. – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 с.
У досліджені розглянуто особливості російської військової окупації Правобережної України другої половини XVIII – XIX ст. Армія була використана російським самодержавством не лише як військова одиниця. А як дієвий механізм інтегрування значних територій до загальноросійської державної структури. Збройним силам відводилась домінуюча роль в залякуванні та придушенні опору місцевого населення, організації колоніального грабунку людських та матеріальних ресурсів, успішній реалізації владної стратегії, скерованої на повну окупацію українських земель.
Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 272с.
Як з’являються міфи? А головне – чому з’являються міфи? І чи можна щось із тими міфами зробити? І чи треба?
Якщо ви тримаєте цю книжку в руках, значить, якесь із цих питань вас турбує або принаймні цікавить. А значить, відповідь на останнє запитання ми вже маємо: про історичні міфи говорити треба. Бо вони і цікавлять, і хвилюють: якою насправді є наша історія?
Ця книжка – лише історичний фаст-фуд, її поява спричинена бажанням задовольнити гострий голод на інформацію про цей період в умовах інформаційної війни. Книжкою «Війна і міф. Невідома Друга світова» ми оголошуємо війну міфам.
Голод 1946 – 1947 рр. в Україні: колективна пам’ять : [Збірник свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцистичних статей]; Упорядник Марочко В.І. – К.: видавець Мельник М.Ю., 2019. – 1176 с.
Збірник матеріалів усної історії та краєзнавчої публіцистики є першим в Україні археографічно-меморіальним виданням,яке безпосередньо відтворює причини, обставини та соціально-демографічні наслідки повоєнного голоду 1946 – 1947 рр. в Україні. Структура збірника представлена археографічно-оглядовою передмовою, науково-аналітичними статтями про особливості голодоморів в українських селах та містах 1920 – 40-х рр., меморіально-біографічною розповіддю про подвижницьку діяльність О.М. Веселової, глибокими роздумами очевидця голодного лихоліття А.І. Бондарчука, колекцією спогадів і публіцистичними матеріалами, упорядкованими за адміністративно-територіальним принципом. Збірка є виразником національної пам’яті.
Для істориків, краєзнавців, музейних працівників, людей доброї волі.
Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі: [текст] / Віктор Горобець. – К.: Парлам. вид-во, 2019. – 440 с.: іл.
Книга розповідає про одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії – гетьмана Лівобережжя України в 1663 – 1668 роках Івана Брюховецького. Життя яскравого представника доби так званої Руїни, його політична, військова і дипломатична діяльність репрезентовано на широкому історичному тлі, у контексті хитросплетеної взаємодії різноманітних чинників і впливів – внутрішніх, зовнішніх, об’єктивних, суб’єктивних, закономірних і аналогічних. Звертаючи увагу як на незаперечні здобутки, так і очевидні втрати й помилки реґіментаря, наголос робиться не на їхньому засудженні чи виправданні, а намаганні зрозуміти причини такого становища та його впливу на перспективу розвитку Козацької держави.
Грабовський С. Убити Сталіна, інакше його міфи вб’ють нас: Соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників: [текст] / Сергій Грабовський. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2019. – 503 с.
Книга присвячена соціально-історичній міфології, яка цілеспрямовано формувалася в Україні пропагандистськими та каральними органами в часи сталінізму і постсталінізму та продовжує формуватися зараз за допомогою російських мас-медіа й тих ЗМІ України, власники яких тією чи іншою мірою є адептами «русского мира». Вплив цієї міфології на свідомість і підсвідомість українських громадян істотно гальмував, гальмує і гальмуватиме, а часом і відкидатиме назад процеси формування модерної нації та становлення демократичної європейської Української держави.
Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити чинну українську ситуацію, і може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, усім тим, хто небайдужий до перспектив розвитку країни.
Гриневич В. Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941 / Владислав Гриневич. – К.: HREC PRESS, 2019. – 492 с.
У книзі автор розповідає про змову Сталіна і Гітлера, що призвела до великої війни в Європі, та про те, який вплив це справило на українське суспільство. На основі раніше утаємничених документів компартії, радянських спецслужб, щоденників, мемуарів і наукових досліджень автор доводить, що в реакціях вагомої частини населення воєнні кампанії РСЧА в Західній Україні, Західній Білорусії, країнах Балтії, Фінляндії, Бессарабії та Північній Буковині сприймалися як «червоний імперіалізм», загарбницькі і несправедливі. Масковане гаслом «звільнення єдинокровних братів» приєднання західноукраїнських територій та їх радянізація стали продовженням розпочатої 1920 року інкорпорації України до складу СРСР. Цей процес супроводжувався терором та ідеологічною індоктринацією. Однак сформувати гомогенне суспільство з єдиною радянською ідентичністю комуністичній владі не вдалося. Переживши Голодомор і репресії, Україна залишилася слабкою ланкою в Червоній імперії. Як зазначає Гриневич, осмислення доби сталінських анексій у Східній Європі може допомогти краще зрозуміти природу нинішньої російської-української війни та різних моделей пам’ятання минулого.
Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму / Сергій Громенко. – Харків: Фоліо, 2019. – 255 с.: іл.
Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила й небачений розквіт політичної міфології. 2014 року з безлічі окремих міфів і сфальсифікованих фактів на світ з’явився так званий Міф про «КримНаш», що мав на меті виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації. Невже Крим – споконвічно російська земля? Чи правда, що кримські татари – геть усі зрадники? Чи дійсно півострів став частиною України незаконно? І чи дійсно всі кримчани як один проголосували на референдумі за приєднання до Росії? Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній книзі.
Історія європейської ментальності / За ред. Петера Дінцельбахера. 2-е видання,доповнення. – Львів: Літопис, 2019. – 632 с.
Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування і розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, «свого» й «чужого», простору і часу тощо.
Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фахівців – істориків, культурологів, етнологів, але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.
Ковба Ж.М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання» / Ж.М. Ковба. – К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2019. – 296 с.
На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в часи Другої світової війни. Основна увага приділялася поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання».
Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогою євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан – Праведників народів світу.
Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних взаємин.
Кралюк П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації? : [текст] / Петро Кралюк. – Х.: Фоліо, 2019. – 170 с.
Ця книга присвячена видатному полководцю, гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Автор приділяє увагу творенню образу цього персонажа як у історичній, так і художній літературі. Розглянуто його діяльність у контексті історичних подій на початку XVII ст. Провідною є думка, що Петро Конашевич-Сагайдачний часто опинявся в «точках біфуркації» і від його дій залежав подальший розвиток українських земель, зокрема це стосується чорноморських походів гетьмана, походу на Московію, а також участі в Хотинській битві. У цьому сенсі Петро Конашевич-Сагайдачний визначив низку векторів становлення новочасної української нації.
Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол [текст] / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2019. – 496 с.
У книжці висвітлено історичні передумови, економічні підоснови, внутрішні та зовнішні причини формування кримського вузла, а також окреслено можливі сценарії його розв’язанні. Показано, що цинізм подій так званої «кримської весни» спричинив неочікуваний для правлячих кіл Росії ефект. Україна тимчасово втратила Крим, однак Росія назавжди втратила Україну та українців.
Кучерук О. Пам’ятники від слова пам’ять. Історичні розвідки / Олександр Кучерук. – К.: Парлам. вид-во, 2019. – 376 с.: іл.
У книзі під спільною обкладинкою зібрано історії окремих пам’ятників і пам’ятних місць столиці України міста Києва. Дослідження ґрунтується на розвідках, апробованих у формі статей у фаховій періодиці. Текст широко ілюструється планами, фотографіями, як відомими, так і нещодавно виявленими.
Видання буде цікаве киянам, києвознавцям, а також усім, кого цікавить національна історія, історія культури і мистецтва України.
Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за Самостійну Україну [текст] / Сергій Литвин. – К.: Смолоскип, 2018. – 680 с.
Перед вами – комплексне дослідження життя і діяльності Голови Директорії і Головного Отамана військ Української Народної Республіки – Симона Петлюри.
Значний масив історичної літератури, мемуаристики періодичних видань та раніше невідомих архівних матеріалів, залучений до цієї розвідки, дав змогу авторові ширше і повніше за попередніх дослідників представити максимально об’єктивні і підтверджені часом оцінки особистості С. Петлюри, яскравіше висвітлити його постать на тлі національно-визвольної боротьби українського народу 1917 – 1921 рр.
У книжці наведено багато цікавих фактів про тогочасні відносини України з Росією, Польщею, країнами Антанти, і схожості історичних паралелей із сьогоденням доводиться лише дивуватися.
Павленко С. Батуринська фортеця / Сергій Павленко. – К.: Мистецтво, 2019. – 191 с.: іл.
У книзі відомого дослідника Гетьманщини Сергія Павленка вміщено нариси про виникнення та розбудова Батуринської фортеці, її захисників і про драматичні події 1632 та 1708 років. Видання знайомить з новими фактами, джерелами й версіями буття колишньої гетьманської столиці та її очільників. Особлива увага приділяється періоду, коли володарем булави був Іван Мазепа, який доклав чимало зусиль для зміцнення фортеці. Саме Батурин як символ суверенної влади був знищений вщент під час московської навали 1708 року.
Панченко В. Старовинні герби українських міст / Володимир Панченко. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 384 с.,іл.
У пропонованому виданні – графічні реконструкції, описи та відомості з історії старовинних гербів міст і містечок з усіх регіонів нашої держави, відтворені за тогочасними документальними джерелами – від XIV до початку ХХ століття. Ця книга – безцінна знахідка для всіх небайдужих шанувальників українських старожитностей та нашої минувшини.
Плохій С. Ялта. Ціна миру: [текст] / Сергій Плохій. – Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 413 с.
Третє лютого 1945 року. До вілл поблизу чорноморського курорту Ялта прибули два найвпливовіші лідери демократичного світу Рузвельт і Черчилль. Господарем маєтку був Йосип Сталін. Ця доленосна зустріч визначила стратегію перемоги над Німеччиною та Японією. Проте роками довкола наслідків ялтинської конференції точаться запеклі суперечки: чи не поклало це початок холодній війні? Чи дійсно західні лідери зрадили Польщу і віддали на поталу Сталіну пів-Європи? Спираючись на нещодавно розсекречені радянські документи, неопубліковані щоденники, листи й протоколи зустрічей, Сергій Плохій не просто дає відповіді на ці запитання, а й ставить нові, не менш гострі та провокативні.
Попович М. В. Червоне століття: [текст] / Мирослав Попович. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 888 с.
Книга являє собою спробу нового жанру – жанру філософії історії за аналогією з тим, як пишеться філософія науки чи філософія мистецтва. Матеріалом, на якому писалась книга, є історія європейської цивілізації ХХ століття, насамперед того регіону цивілізації, який був охоплений комуністичним тоталітаризмом. Проблеми історичного смислу безпосередньо пов’язані з оцінкою добра і зла в людському чині. Саме навколо оцінки історії розгортаються гострі суперечки, зокрема в українській історії – навколо оцінки Центральної Ради, гетьманату, Директорії, націонал-демократії та соціал-демократії, «розстріляного Відродження», голодомору і Великого терору, Вітчизняної терору, Вітчизняної війни та боротьби УПА, долі української культури в УРСР та в діаспорі, «перебудови» та наслідків її провалу (чи перемоги). Всі ці проблеми смислу національної історії розглядаються у книзі на широкому тлі.
Стяжкіна О. Стигма окупації: Радянські жінки у само баченні 1940-х років / Олена Стяжкіна. – К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2019. – 384 с.
Це книжка про війну та неспроможність людей осягнути окупаційний досвід як у момент його проживання, так й у перші роки після вигнання нацистів.
Дослідження побудовано навколо історії трьох жінок та двох режимів, один з яких змушував своїх громадянок бути радянськими й героїчно загинути, а інший – нацистський – зректися й радянського, й людського.У книжці йдеться про розпач й виживання, про відмінності у розумінні та сприйнятті добра й зла, про пошуки й обрання стратегій життя та смерті, про тонкі й непевні грані між колаборацією та праведністю, спротивом та відстороненням, мародерством та підтримкою інших. Це історія нелінійності досвіду війни, викладена некодифікованою мовою самих жінок, одна з яких шукала для себе канонічної героїчної біографії, друга сміливо й відчайдушно боролася за виживання, а третя – рятувала інших без огляду на ризик покарання нацистською або радянською владою.
Таїрова-Яковлева Т. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність / Тетяна Таїрова-Яковлева. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2019. – 424 с. : іл.
У книзі представлені одинадцять біографій гетьманів, які були військовими і політичними лідерами України XVII – XVIII ст. Ознайомлюючись з їх долею, читач зможе відкрити для себе маловідомі та забуті сторінки української історії. Слава і трагедія, мужність і віроломство, видатний талант і заступництво фортуни дивним чином сплелися в житті цих людей. Вони були дуже різними, і кожному з них довелося залишити свій слід в історії Українського гетьманства. Згадуючи про них, ми краще розуміємо той складний, суперечливий, але героїчний час, оповитий ореолом романтики.
Українська революція 1917 – 1921 років в ілюстраціях / Упоряд. Олександр Кучерук. – К.: Парлам. вид-во, 2019. – 200 с.: іл.
У виданні зібрано ілюстрації, які відтворюють розвиток і події Української революції 1917 – 1921 років, історію УНР доби Центральної Ради і Директорії, важливі миті життя Української Держави та Західноукраїнської Народної Республіки. До кожної фотографії подано тексти з тогочасної преси, документів, спогадів.
Пропонована книга є гарним путівником по історії державотворення і боротьби за самостійну, соборну, демократичну державу українського народу.
Чухліб Т. Магнат, Козак і Гайдамака. Боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569 – 1769) / Тарас Чухліб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2018. – 256 с.
У книзі розкривається проблема боротьби за владу Русі-України та Корони Польської від Люблінської унії 1568 р. до Коліївщини 1768 – 1769 рр. Висвітлюються владні повноваження центральних, земських( місцевих), гродських (міських), військових та двірських інституцій Корони Польської; державна служба Війська Запорозького; взаємовідносини між шляхетськими і козацькими органами влади за доби Українського гетьманату; «Столітня війна» магнатів з гайдамаками на Правобережній Україні XVIII столітті.
Шаповал Ю. І. Мить історії : 366 мініатюр про людей і події / Юрій Шаповал. – К.: Парлам. Вид-во, 2019. – 400 с.: іл.
Ця книжка відомого українського історика є результатом його подвижницької науково-популяризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра – це філігранний есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений мудрим, часом іронічним, поглядом автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому – і в доборі матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому літературному стилі. Кожній мініатюрі відповідає один день календаря, що додає книжці додаткової внутрішньої динаміки та інтриги.
Юрій Шаповал винайшов своєрідний, дотепний спосіб оживити історію, зробити її фактом нашого повсякдення, прив’язати до свого життєвого досвіду кожного слухача (а тепер і читача), надати їй особливої приватності.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Архів новин

Сентябрь 2021 (4)
Август 2021 (8)
Июль 2021 (3)
Июнь 2021 (7)
Май 2021 (11)
Апрель 2021 (4)

^