Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України

Інформаційний бюлетень нових надходжень до Києво-Святошинської центральної районної бібліотеки для дорослих

Категорія: Новинки книжкового світу

 

Інформаційний бюлетень нових надходжень

до  Києво-Святошинської центральної  районної бібліотеки для дорослих

2. Природничі науки

ВечныйКиев.Жизнь большого города / авт.-сост. В. Ковалинский, О. Друг . – К. : Балтия – Друк , 2013 . – 124 с. – ил. ISBN 978-966-8137-98-3.

3. Техніка. Технічні науки

6/8. Суспільні та гуманітарні наук

63. Історія. Історичні науки

Відважні та благородні [Текст] / Б. Задорожний, С. Денисенко, А. Семенюк . – К.: , Л. : Духовна Вісь , 2014 . – 108 с. – ISBN978-966-8477-18-8.

Енциклопедія історії України [Текст] Т. 10. Т-Я / Нац. академія наук України; ін-т історії України . – К. : Наукова думка , 2013 . – 770, [13] с. – ISBN 978-966-00-1359-9.

Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920 – 1930-ті) роки [Текст] : нариси інтелектуальної історії / О. Зайцев; наук. ред. Я. Грицак . – К.: Критика , 2013 . – 488 с. – ISBN 978-966-8978-66-1.

Ілюстрована історія Києва [Текст] / ред. Е. Патола ; худ. Д. Грек . – К. : Фенікс , 2012 . – 424 с. – ISBN978-966-651-980-4.

Коваль М. В. Невідома Україна : історія фортифікації ХХ століття. Міфи та реалії [ Текст] / М. В. Коваль . – К. : Фенікс , 2013 . – 368 с. : іл. – ISBN978-966-136-102-6.

Портнов А. Історії для домашнього вжитку [Текст] : есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті / А. Портнов . – К.: Критика ,2013 . – 344 с. – ISBN 978-966-8978-65-4.

Рильський Т. Р. Вжитті ніколи неправді не служив [Текст] / Т. Р. Рильський ; упоряд. М. Рильський . – К. : Успіх і кар’єра , 2013 . – 558 [17] с. – ISBN 978-966-2082-14-2.

Таїрова – Яковлева Т. Іван Мазепа і російська імперія [Текст] / Т. Таїрова – Яковлева ; пер. з рос. О. Юрія Мицика . – К. : ТОВ «Кліо» ,2013 . – 403 с.: іл. – ISBN 978-617-7023-15-8.

Україна модерна [Текст] ч.7 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ін-т історичних досліджень . – К.: - Л. : Критика , 2002 . – 237 с. – ISBN966-7493-25-5.

Україна модерна [Текст] ч.8 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ін-т історичних досліджень . – К. : - Л. : Критика , 2003 . – 278 с. – ISBN 966-7493-25-5.

Україна модерна [Текст] ч.10 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ін-т історичних досліджень . – К. : - Л. : Критика , 2006 . – 232 [4] с. – ISBN966-8978-29-3.

Український гуманітарний огляд [Текст] / гол. ред. Н. Яковенко ; нац. ун-т « Києво-Могилянська Академія» . – Вип. 6– К. : Критика , 2001 . – 281, [7] c. –ISBN966-767921-7

Український гуманітарний огляд [Текст] / гол. ред. Н. Яковенко ; нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія» . – Вип. 9. – К. :Критика , 2003 . – 280 [6] c. –ISBN966-7679-42

Шаповал Ю. І. Петро Шелест [Текст] / Ю. І. Шаповал . – Х. : Фоліо , 2013 . – 127 с. – ISBN 978-617-7012-15-2.

Шевченко С. В. Соловецький реквієм [Текст]  / С. В. Шевченко . – К. : ВПК «Експрес – Поліграф» , 2013 . – 592 с. : іл. – ISBN 978-966-2530-59-9.

Шляхами Великого Кобзаря [Текст] атлас / Н. О. Крижкова. – К. : ДНВП « Картографія» , 2013 . – 88 с. : іл. . – ISBN978-617-670-367-9.

Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях [Текст] / В. Ярош. – 1-е вид. – К. : Успіх і кар’єра , 2013 . – 112 с. : іл. – ISBN978-966-2082-15-9.

70/79. Культура. Наука. Освіта.

Документальна скарбниця шевченківських лауреатів [Текст] / О. В. Кульчий, Т. М. Малярчук , Ю. В. Бентя . – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо» , 2013 . – 352 с. іл. – ISBN978-617-7023-13-4.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] / підгот. М. Й. Ахвердова ; держ. наук. установа « Кн. палата України ім. І. Федорова» . – Зміни та доп. (2010) . – К. : Кн. палата України , 2013 . – 168 с. – ISBN 978-966-647-186-7.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні ( радянський період) [Текст] / Е. Циганкова . – К.: Критика , 2007 . – 290, [1] c. – ISBN966-7679-83-7.

81. Мовознавство

Зайко М. А. Український лексикон [Текст] / М. А. Зайко . – Т. : ТЗОВ «Терно-граф» , 2013 . – 444 с. –ISBN 978-966-457-145-3.

Італійсько – український словник. Українсько – італійський словник [Текст] / під заг. ред. В. Бусела . – К. ; Ірпінь : ВТОР «Перун» , 2013 . – 1122 с. –ISBN978-966-569-288-1

83. Літературознавство

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека [Текст]: український літературний постмодернізм / Т. Гундорова. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К. : Критика , 2013. – 344 с. –ISBN966- 8978-68-5.

Махно В. Парк культури та відпочинку імені Гертруди Стайн [Текст] : есеї, інтерв’ю. – К. : Критика , 2006 . – 140 с. – ISBN966-7679-84-5.

Мельниченко В. Ю. Микола Гоголь у Москві [Текст] : авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Мельниченко. – К. : Либідь, 2013. – 544 с.іл. – ISBN 978-966-06-0658-6.

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба [Текст]. У 3-х т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 495 с. : іл. – ISBN978-966-03-6578-0.

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба [Текст]. У 3-х т. Т. 2 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож.-оформл. О. М. Іванова. – Х.: Фоліо, 2013. – 495 с. : іл. – ISBN978-966-03-6580-3

Симоненко Р. Г. та його доба [Текст]. У 3-х т. Т. 3 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож.-оформл. О. М. Іванова. – Х.: Фоліо, 2013. – 527 с. : іл. – ISBN 978-966-03-6580-3

Тарас Шевченко в критиці [Текст]. Т. 1. Прижиттєва критика (1839-1861) / упоряд. О. Боронь; М. Назаренко; 3232 г. ред. Г. Грабовича; комент. О. Бороня, С. Захаркіна, М. Назаренка та ін. – К. : Критика, 2013. – 801 с. – ISBN 978-966-8978-59-5.

Українські письменники [Текст] : довідник / М. І. Преварська. – К.: Велес, 2013. – 366 с. – ISBN 966-8263-43-х

Черняков Б. І. Микола Куліш [Текст] : бібліографічний покажчик 1953-2005 / Б. І. Черняков. – К. : « Часопис «Критика», 2007. – 569, [7] c. –ISBN 965-7679-95-0

84. Художня література

84.4УКР Твори української літератури

Антонич Б. – І. На другому березі [Текст] / Б. – І. Антонич; передм. Т. М. Панасенко; худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2013. – 283 с. – (Укр. літ). – ISBN978-966-03-5145-5.

Дмитренко О. М. Аіст : сильніший від смерті [Текст]: худож. – докум. повість / О. М. Дмитренко; вступ. сл.  В.І. Гринчака. – К. : Криниця, 2009. – 672 с. – ISBN978-966-7575-59-5.

Домашенко Т. М. Небесна Сотня воїнів Майдану [Текст] / Т. М. Домашенко. – К. ; Вишневе : Духовна Вісь, 2014. – 192 с.: іл. – ISBN978-966-8477-19-5

Дробот В. Л. Лирика [Текст] : Избранные стихи / В. Л. Дробот, сост. Т. В. Майданович. – К. : Криниця, 2013. – 544 с. – ISBN978-966-2434-19-4

Крищенко В. Д. Не опускаючи очей… [Текст] : вибране / В. Д. Крищенко. – К. : ТОВ « Юрид. Фірма «Кордон», 2013. – 630 с. – ISBN 978-966-97331-1-5.

Литовченки Т. і О. Пустоцвіт [Текст] / Т. і О. Литовченки. – К. : Гетьман, 2013. – 379 с. – ISBN978-966-2506-07-5

Лузіна Л. Київські відьми. Постріл в опері [Текст] / Л. Лузіна; пер. з рос.; худ.-оформл. О. Д. Кононученко. – Х. : Фоліо, 2013. – 441 с. – ( Інтрига). – ISBN 978-966-03-5268.

Моісеєнко І. О. Сектор обстрілу – «Аісти» [Текст] : роман / І. О. Моісеєнко. – К. : Криниця, 2010. – 383 с. – ISBN 978-966-7575-95-3.

Скуратівський В. Т. Мамина молитва [Текст] : повісті, новели, есеї /  В. Т. Скуратівський. – К. : Гетьман, 2013. – 504 с. – ISBN 978-966-2506-05-1

Сорока Ю. В. Хотин [Текст] : роман / Ю. В. Сорока. – К . : Гетьман, 2013. – 476 с. – ISBN978-966-2506-06-8.

Хвильовий М. Санаторійна зона[Текст] : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий ; передм. та прим. М. Г. Жулинського ; худож.-оформл. І. В. Осіпов. – Х. : Фоліо, 2013. – 382 с. –(Укр. літ). – ISBN978-966-03-51-45-5

Цаплиенко А. Ю. Экватор. Чёрный цвет.        Белый цвет [Текст] : роман / А. Ю. Цаплиенко. – К. : ООО «Юрид. Фирма «Кордон», 2013. – 538 с. – ISBN978-966-97331-2-2

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 8. Живопис і графіка 1843 – 1847 / Т. Г. Шевченко ; Нац. Академія наук України 4 ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2013. – 582 с. – ISBN978-966-00-1276-9

Штельмах М. Л. P. S. Григорій Сковороди… [Текст] / М. Л. Штельмах. – Х. : ТОВ Творч. об-ня «Гімназія», 2013. – 315 с. – ISBN978-966-474-194-8

84.(0) Світова література (Твори)

Борхес Хорхе Луїс Вибрані поезії [Текст] / Борхес Хорхе Луїс ; з ісп. перекл. С. Борщевський. – Л. : Кальварія, 2013. – 160 с. – ISBN 978-966-663-420-0

Кальдерон П. Стійкий принц. Дама примара [Текст] : п’єси / П. Кальдерон ; пер. з ісп. С. Борщевського ; передм., прим. Т. М. Рязанцевої. – Х. : ТОВ « Юридична фірма «Кордон», 2013. – 251 с. – ISBN 978-966-97331-0-8

Руссо Ж. – Ж. Сповідь [Текст] / Ж. – Ж. Руссо ; пер. В. М. Верховня. – К. : Техніка, 2013. – 636 с. – ISBN 978-966-575-218-9

Сарамаго Ж. Сліпота [Текст] / Ж. Сарамаго ; пер. з португ. В. Й. Шовкуна ; худож.-оформл. О. М. Іванова. – Х. : Фоліо, 2013. – 442 с. – ( Б-ка нобелів. лауреатів). – ISBN978-966-03-5820-1

Стерн Л. Трістам Шенді [Текст] : роман / Л. Стерн ; пер. В. С. Бойка. – К. : Техніка, 2013. – 604 с. – ISBN 978-966-575-217-2

120 сторінок Содому. Сучасна світова лесбі / гей / бі література [Текст] : квірантологія / І. Шувалова, А. Позднякова, О. Барліг ; передм. А. Бондар. – К. : Критика, 2009. – 121, [5] c. – ISBN 978-966-8978-33-3

Улицька Л. Є. Даніель Штайн, перекладач [Текст] : роман / Л. Є. Улицька ; пер. з рос. Н. Т. Чорпіти. – Х. : Фоліо, 2013. – 638 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5083-0

Хцюк А. Атлантида. Місцева Земля [Текст] : розповідь про Велике Князівство Балаку / А. Хцюк ; пер. з пол., прим. та переднє слово Н. Римської. – К. : Критика, 2011. – 544 с. – ISBN978-966-8978-38-8

Хьог П. Смілла та її відчуття снігу [Текст] : роман / П. Хьог ; пер. В. М. Верховця. – Х. : Фоліо, 2013. – 575 с. – ( Карта світу). – ISBN 978-966-03-5083-0

Цао Сюецінь Сон у Червоному теремі [Текст] : роман / Цао Сюецінь ; пер. В. М. Бойка ; передм. та прим. В. П. Чорнобая. – Х. : Факт, 2013. – 572 с. – ISBN 978-966-637-751-0

85. Мистецтво

Вечерський В. В. Українська дерев’яна архітектура [Текст] / В. В. Вечерський. – К. :Балтія – Друк, 2010. – 119 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-99-0

Зруйновані храми і монастирі України [Текст] : анотований покажчик обласного та районного рівня / упоряд. В. В. Кривошея, Л. І. Буряк, А. М. Киридон. – К. : Мистецтво, 2013. – 608 с. : іл. – ISBN978-966-577-2002

Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914 – 1945 [Текст] / М. Мудрак. – К. : Критика, 2008. – 175 с.

Станкович Є. Ф. Камерно – інструментальні твори [Текст] / Є. Ф. Станкович. – К. : Муз. Україна, 2013. – 304 с.

Тарас Шевченко : мозаїка цілості [Текст] : каталог виставки шевченкіани зі збірки Володимира Яцюка / упоряд. В. Яцюк. – Нац. Музей Т. Шевченка, липень – вересень 2011 року. – К. : Критика, 2012. – 49, [1] c. – ISBN978-966-8978-48-7

86. Релігія.

Відверта розмова. Духовна правда про людську душу [Текст] : духовні бесіди, поезії / Єкатерина Київська, Т. Майданович. – К. :Криниця, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-2334-07-1

Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу [Текс] / уклад. схимонахиня Єкатерина ( Київська). – К. : Криниця, 2004. – 96 с. – ISBN 966-7575-62-4

Откровенный разговор. Духовная правда о человеческой душе [Текст] : проповеди, стихотворение / Екатерина (Киевская) , Т. Майданович. – К. : Криниця, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-2434-20-0

Украинская Православная энциклопедия [Текст]. В трёх частях / Л. С. Кукушкин. – Х. : Фолио, 2013. – 893 с. : ил. – ISBN 978-966-97231-8-5

Чигиринська О. О. Християнство [Текст] / О. О. Чигиринська, О. Є. Дорошенко. – К. : Техніка, 2013. – 160 с. – ISBN 978-966-575-216-5

87. Філософія

Попович М. Бути людиною [Текст] / М. Попович. – К. : Вид. дім « Києво-Могилянська академія», 2013. – 223 с. – ISBN978-966-518-635-9

92. Довідкові видання

Скляренко В. М. 1000 фактів про Україну [Текст] / В. М. Скляренко. – Х. : ТОВ «Бібколектор», 2013. – 315 с. : іл. – ISBN 978-617-7013-20-3

 

 

 

 

 

 

Інформаційний бюлетень нових надходжень до бібліотек Києво-Святошинського району

Категорія: Новинки книжкового світу

Інформаційний бюлетень

Інформаційний бюлетень нових надходжень до бібліотек Києво-Святошинського району

Категорія: Новинки книжкового світу

 Інформаційний бюлетень нових надходжень до бібліотек Києво-Святошинського району

Вишневе - місто духовності та добра

Категорія: Новинки книжкового світу

Вишневе - місто духовності та добра / упорядник В.В.Болгов. - К.: Українське наукове товариство краєзнавства, геральдики та фалеристики, 2012. - 112 с.

 

     Цьогоріч ми відзначаємо 125-й День народження нашого населеного пункту. Історія його становлення почалося із залізничної станції "Жуляни" в 1887 році, згодом Вишневе стало селищем. сьогодні ж - це повноцінне красиве місто.

Назад Вперед

Архів новин

Сентябрь 2021 (5)
Август 2021 (8)
Июль 2021 (3)
Июнь 2021 (7)
Май 2021 (11)
Апрель 2021 (4)

^